GDPR - ochrana osobních údajů


GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie 2016/679 o ochraně osobních údajů platný pro celou Evropskou unii od 25. května. 2018 , které hájí práva proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

V souladu s tímto nařízením Vás informujeme o tom, jakým způsobem osobní údaje získáváme, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, jejich ochraně a Vašich právech ve vztahu k osobním údajům.

Správce:

Správcem osobních údajů je společnost VELSA s.r.o. , IČ: 27672255 , Podemlýn 415/61 , 664 31 Lelekovice u Brna, Česká republika.

Jakým způsobem osobní údaje získáváme:

Osobní údaje, které zpracováváme jste nám dobrovolně poskytli v obchodním styku a to buď telefonicky, v písemné, nebo elektronické korespondenci (poptávky, objednávky, obchodní smlouvy, reklamace, apod. ), nebo při registraci do zákaznické sekce na našich webových stránkách.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

• Název společnosti, nebo firmy, IČ, DIČ

• Jméno, příjmení, titul

• Adresa sídla společnosti, nebo firmy, adresa provozovny

• Tel. Číslo

• E-mail adresa

• Bankovní spojení

Údaje uvedené výše jsou evidovány ve firemním systému společnosti VELSA s.r.o. a jsou zabezpečeny proti zneužití tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, nebo zneužití.

Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme:

Osobní data zpracováváme za účelem povinností vyplývajících ze zákona (např. daňové povinnosti, apod.), k plnění smluvních závazků, objednávek, obchodních nabídek, případně jiné obchodní korespondence, zasílání aktuálních informací o nových produktech naší společnosti.

Komu poskytujeme osobní údaje:

Vaše osobní údaje jsou poskytnuty „třetí osobě“ , a to za účelem zpracování daňových povinností (faktury, dodací listy, apod.) a údajů nutných pro zpracování dle povinností vyplývajících ze zákona.

Vaše práva ve vztahu k osobním údajům:

Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a máte právo je neudělit, nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, vyžádat vymazání uložených osobních údajů, mimo údajů, které musíme zpracovávat, nebo archivovat ze zákonných důvodů (např. daňové povinnosti, a pod.).

Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo jejich vymazání nebude mít vliv na koupi produktů, nebo poskytnutí služeb s výjimkou údajů, které jsou nutné pro účely vyplívajících ze zákona (např. daňové povinnosti, a pod.).

Máte právo vyžádat si informace o konkrétním zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochraně.

Správce údajů naší společnosti je povinen Vás bezodkladně informovat o úniku, nebo neoprávněnému přenosu, zpracování, nebo zneužití vašich osobních údajů v důsledku jednání naší společnosti.


Externí odkazy:

stránky úřadu pro ochranu osobních údajů - základní informace o GDPR www.uoou.cz

Kontakt

VELSA s.r.o.

  • Podemlýn 415/61
  • 664 31 Lelekovice u Brna
  • Czech Republic